BDO Finanse Publiczne nr 11 (37) Listopad 2010

A   A   A

Ewidencja inwestycji finansowanych ze środków UE

(Autor: Anna Zienkiewicz, Źródło: Aktualności rachunkowości budżetowej)

 

Jesteśmy wojewódzką jednostką budżetową. Oprócz swojej działalności bieżącej realizujemy również zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym także inwestycje finansowane ze środków unijnych. Do czasu podpisania decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektów, jednostka poniosła koszty na przygotowanie tych inwestycji (w tym przed 2010 r.), sfinansowane w całości ze środków budżetu państwa. Po podpisaniu w 2010 r. decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektów, koszty o których wyżej mowa zostaną jednostce zrefundowane ze środków RPO w wysokości 85% (środki unijne). Na jakich kontach zaksięgować refundację  kosztów oraz przekazanie jej na dochód budżetu państwa?

 

Odpowiedź

 

Środki na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim stanowią dochód. Powinny zostać one przekazane przez jednostkę budżetową do organu prowadzącego, który następnie przekaże te dochody do budżetu państwa. Ważne jest również, aby jednostka sporządziła odrębną do każdego realizowanego projektu politykę rachunkowości. Polityka ta nie powinna zawierać postanowień umowy, ale szczegółowo określać, jak będzie prowadzona rachunkowość projektu.

 

W zależności od przyjętej polityki rachunkowości, do realizowanego projektu można zastosować następujące sposoby księgowania:

 

Sposób I

  • Wpływ środków na refundację wydatków poniesionych w roku ubiegłym -130/760.
  • Przekazanie dochodów do organu prowadzącego - 222/130.

 

Sposób II

  • Naliczenie należności z tytułu należnego zwrotu środków na podstawie np. zawartej umowy - 221/760.
  • Wpływ środków na refundację wydatków poniesionych w roku ubiegłym - 130/221.
  • Przekazanie dochodów do organu prowadzącego - 222/130.

 

Ważne postanowienia umowy

Wybór prawidłowego sposobu księgowania powinien być każdorazowo poprzedzony szczegółową analizą postanowień umowy.

 

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2010 r. nr 128, poz. 861).
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 142, poz. 1020 ze zm.).


Anna Zienkiewicz

główny księgowy w jednostce oświatowej


<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

    Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY