BDO Finanse Publiczne nr 6 (32) Czerwiec 2010

A   A   A

Zakup środka trwałego w zakładzie budżetowym

(Źródło: Aktualności rachunkowości budżetowej)

 

Źródłem finansowania wydatków na zakupy inwestycyjne w zakładzie budżetowym mogą być środki własne zakładów budżetowych oraz dotacje celowe udzielane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych. Poniżej zapoznasz się z zasadami księgowania zakupów inwestycyjnych, do których należy zaliczyć m.in. zakup środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych.

 

Dla zobrazowania  zasad księgowania przeanalizujmy dwa warianty ewidencji zakupu środka trwałego podlegającego amortyzacji w czasie.

Wariant pierwszy dotyczy sytuacji, w której zakup został sfinansowany ze środków własnych zakładu budżetowego, przy założeniu, że zakład ten ma prawo do odliczenia VAT w całości.

Wariant drugi to sytuacja, w której zakup został sfinansowany z dotacji, a zakład budżetowy miał prawo do częściowego odliczenia VAT. W przykładzie przyjęto założenie, że w zakładzie budżetowym w danym roku ustalono strukturę sprzedaży na poziomie 85%.

 

Wariant I

 

Przypadek 1 - nie wiemy, kiedy otrzymamy fakturę

 

 1. Przeznaczenie środków własnych zakładu budżetowego na zakup środka trwałego - 6.100 zł brutto,
  Wn 740 „Dotacje i środki na inwestycje"
  Ma 840 „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów".
 2. Faktura dostawcy za zakup środka trwałego na kwotę 6100 zł brutto
  Wn 080 „Inwestycje (środki trwale w budowie)"
  Wn 225 „Rozrachunki z budżetami (w analityce - rozliczenia z US)"
      Ma 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"
 3. Zapłata za fakturę z pkt. 2 - 6.100 zł
  Wn 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"
  Ma 131 „Rachunki bieżące"
 4. Przeksięgowanie pod datą zapłaty (zapis równoległy do pkt 3) - 5.000 zł
  Wn 840 „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"
  Ma 800 „Fundusz jednostki"
  oraz
  4a) Rozwiązanie rezerwy w związku z rozliczeniem podatku VAT z urzędem skarbowym - 1.100 zł
  Wn 840 „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"
  Ma 740 „Dotacje i środki na inwestycje"
 5. Przyjęcie środka trwałego do używania o wartości początkowej 5.000 zł
  Wn 011 „Środki trwałe"
  Ma 080 „Inwestycje (środki trwale w budowie)"

 

Przypadek 2 - najpierw otrzymamy fakturę

 

 1. Faktura dostawcy za zakup środka trwałego na kwotę 6100 zł brutto
  Wn 080 „Inwestycje (środki trwale w budowie)"
  Wn 225 „Rozrachunki z budżetami  (w analityce - rozliczenia z US)"
  Ma 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"
 2. Zapłata za fakturę z pkt. 2 - 6.100 zł
  Wn 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"
  Ma 131 „Rachunki bieżące"
 3. Równowartość środków pieniężnych wykorzystanych na sfinansowanie inwestycji - 5.000 zł (zapis równoległy do pkt. 2)
  Wn 740 „Dotacje i środki na inwestycje"
  Ma 800 „Fundusz jednostki"
 4. Przyjęcie środka trwałego do użytkowania o wartości początkowej 5000  zł
        Wn 011 „Środki trwałe"
        Ma 080 „Inwestycje (środki trwale w budowie)"

 

Wariant II

 

Otrzymanie przez zakład budżetowy dotacji - 10.000 zł brutto

Wn 131 „Rachunki bieżące"

      Ma 800 „Fundusz jednostki"

 

2) Faktura dostawcy za zakup środka trwałego na kwotę 9.760 zł brutto

Wn 080 „Inwestycje (środki trwale w budowie)"

Wn 225 „Rozrachunki z budżetami  (w analityce - rozliczenia z US)"

      Ma 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"

 

2)      Zapłata za fakturę z pkt. 2 - 9.760 zł

Wn 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"

Ma 131 „Rachunki bieżące"

 

3) Naliczenie przez bank oprocentowania od środków pochodzących z dotacji - 100 zł

Wn 131 „Rachunki bieżące"

Ma 225 „Rozrachunki z budżetami  (w analityce - rozliczenia z tytułu dotacji)"

 

4) Przekazanie do budżetu oprocentowania środków otrzymanych z tytułu dotacji - 100 zł

Wn 225 „Rozrachunki z budżetami  (w analityce - rozliczenia z tytułu dotacji)"

Ma 131 „Rachunki bieżące"

 

5) Rozliczenie VAT zgodnie z ustaloną w zakładzie budżetowym strukturą sprzedaży (15% podatku nie podlega odliczeniu, co skutkuje obciążeniem nim wartości zakupu środka trwałego) - 264 zł

Wn 080 „Inwestycje (środki trwale w budowie)"

Ma 225 „Rozrachunki z budżetami  (w analityce - rozliczenia z US)"

 

6) Przyjęcie środka trwałego do używania o wartości początkowej - 8264 zł

      Wn 011 „Środki trwałe"

      Ma 080 „Inwestycje (środki trwale w budowie)"

 

7) Odzyskanie VAT z US od zakupu środków trwałych - 1.496 zł

Wn 131 „Rachunki bieżące"

Ma 225 „Rozrachunki z budżetami  (w analityce - rozliczenia z US)"

 

8) Zwrot niewykorzystanej dotacji, której wielkość ustalono w wyniku rozliczenia inwestycji - 1.736 zł

      Wn 800 „Fundusz jednostki"

Ma 131 „Rachunki bieżące"

 

Podkreślenia wymaga fakt, że ewidencja na koncie 080 „Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)" zarówno dla wariantu I, jak i II jest konieczna, jeśli zakupiony środek trwały nie będzie w momencie zakupu kompletny i zdatny do użytku. W przypadku natomiast, kiedy środek trwały nie wymaga montażu i w momencie zakupu jest kompletny i zdatny do użytku, ewidencja zakupu może odbywać się z pominięciem konta 080 „Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)". Wówczas zakup środka trwałego powinien być zaewidencjonowany bezpośrednio na koncie 011 „Środki trwałe", a w przypadku wartości niematerialnych i prawnych na koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne".

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1240),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 142, poz. 1020 ze zm.).

<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

  Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY