BDO Finanse Publiczne nr 6 (32) Czerwiec 2010

A   A   A

Licencja na program komputerowy

(Autor: Elżbieta Gaździk, Źródło: Monitor rachunkowości budżetowej )

 

Pytanie

 

Jako samorządowa jednostka budżetowa zakupiliśmy licencję na program antywirusowy, który wykorzystywany jest 12 miesięcy. Czy w związku z tym, że program używany będzie tylko rok, to nie podlega on ewidencji na koncie 020 i wydatek należy wpisać do kosztów w drodze jednorazowego odpisu umorzeniowego? Wartość programu jest niższa od 3.500 tysiąca złotych. Czy prawidłowa jest  ewidencja zakupu programu - 400/201 Faktura 201/130 zapłata za fakturę?

 

Odpowiedź

 

Licencje na programy komputerowe o okresie użytkowania krótszym niż rok nie podlegają ewidencji na koncie 020 Wartości niematerialne i prawne. Stąd też księgowanie zaprezentowane w pytaniu jest prawidłowe.

 

Sposób ewidencji księgowej zakupu licencji na oprogramowanie komputerowe zależy od okresu, na jaki została zakupiona. I tak:

  • zakup licencji na oprogramowanie komputerowe na okres krótszy niż rok nie podlega ewidencji na koncie 020 - Wartości niematerialne i prawne. Podlega on natomiast ujęciu w ewidencji ilościowej oraz zaewidencjonowaniu bezpośrednio w koszty,
  • zakup licencji na oprogramowanie komputerowe na czas nieokreślony podlega ewidencji na koncie 020 - Wartości niematerialne i prawne,
  • zakup licencji na oprogramowanie komputerowe na czas określony, przekraczający rok - podlega ewidencji na koncie 020 - Wartości niematerialne i prawne, przy czym każde wykupienie licencji „od... do" oznacza zakup nowego produktu.
  • aktualizacja programu komputerowego( przy posiadaniu licencji na czas nieokreślony) nie stanowi wartości niematerialnych i prawnych i podlega odniesieniu bezpośrednio w koszty.


Uwzględniając powyższe, zakupiony przez jednostkę program antywirusowy o okresie użytkowania krótszym niż rok  podlega ujęciu w ewidencji ilościowej oraz zaewidencjonowaniu bezpośrednio w koszty.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 142, poz. 1020 ze zm.).Elżbieta Gaździk

główna księgowa w samorządowej jednostce budżetowej


<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

    Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY