BDO Finanse Publiczne nr 9 (23) Wrzesień 2009

A   A   A

Odsetki od sum depozytowych w zakładzie budżetowym

(Autor: Elżbieta Gaździk, Źródło: Rachunkowość Budżetowa)

 

Jestem księgową w zakładzie budżetowym. Moje pytanie dotyczy konta 139 „Inne rachunki bankowe", na którym deponujemy kaucje mieszkaniowe i sumy depozytowe. Do tej pory odsetki z oprocentowania tego rachunku księgowałam w pozostałe przychody operacyjne. Zatem czy odsetki od oprocentowania tych sum powinny powiększyć konto 240 „Pozostałe rozrachunki" czy konto 760 „Pozostałe przychody i koszty"? Czy odsetki naliczone od zdeponowanych sum obcych (wadia, zabezpieczenia wykonania umowy) które zwracamy, powinnam księgować w koszty na koncie 400 „Koszty według rodzajów", czy na koncie 240 „Pozostałe rozrachunki"?

 

Wszelkie operacje dotyczące przyjmowania i zwrotu środków pieniężnych stanowiących sumy depozytowe (kaucje, wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umów) powinny podlegać ewidencji na koncie 139 „Inne rachunki bankowe" w korespondencji z kontem rozrachunkowym 240 „Pozostałe rozrachunki". Wynika to z zasad prowadzenia ewidencji księgowej, które zawiera rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych.

 

Pamiętaj, że zwracane kontrahentowi odsetki nie stanowią kosztów zakładu budżetowego i nie mogą być ewidencjonowane na kontach zespołu 4. Nie możesz ich zatem księgować na koncie 400 „Koszty według rodzajów".

 

Odsetki naliczone stanowiące oprocentowanie środków wpłacanych przez kontrahentów jako zabezpieczenie należytego wykonania umów, wadia lub kaucje mieszkaniowe powinnaś ewidencjonować w następujący sposób.

Odsetki stanowiące oprocentowanie środków wpłaconych jako zabezpieczenie należytego wykonania umów powinnaś ewidencjonować na koncie 240 „Pozostałe rozrachunki". Pamiętaj przy tym, że naliczone odsetki stanowią własność kontrahenta, gdyż zgodnie z art. 148 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zabezpieczenie należytego wykonania umowy podlega zwrotowi łącznie z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, po pomniejszeniu o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

 

Odsetki stanowiące oprocentowanie środków wpłaconych jako wadium powinnaś ewidencjonować na koncie 240 „Pozostałe rozrachunki". W tym przypadku również naliczone odsetki stanowią własność kontrahenta, gdyż zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wadium podlega zwrotowi łącznie z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, po pomniejszeniu o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

Odsetki stanowiące oprocentowanie środków wpłaconych jako kaucja mieszkaniowa powinnaś ewidencjonować na koncie 240 „Pozostałe rozrachunki", w przypadku gdy umowa najmu przewiduje jej zwrot na rzecz najemcy wraz z odsetkami. Natomiast jeśli umowa najmu przewiduje zwrot kaucji mieszkaniowej w kwocie nominalnej (bez odsetek) odsetki te należy ewidencjonować na koncie 750 „Przychody i koszty finansowe".

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 142, poz. 1020 z późn. zm.).


Elżbieta Gaździk

główna księgowa w samorządowej jednostce budżetowej


<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

    Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY