BDO Finanse Publiczne nr 7 (21) Lipiec 2009

A   A   A

Należności odzyskane w drodze egzekucji administracyjnej

(Autor: Dorota Skrzypska, Źródło: Monitor rachunkowości budżetowej )

Do ewidencji należności wyegzekwowanych przez organ wykonawczy (naczelnika urzędu skarbowego) służy Ci konto 130 „Rachunki bieżące jednostek budżetowych".

 

Należne jednostce należności, np. grzywny, wraz z odsetkami ujmowane są w ewidencji jednostek budżetowych następująco:

Wn konto 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych",

Ma konto 750 „Przychody i koszty finansowe".

 

W ewidencji księgowej koszty egzekucyjne zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych, gdyż są to koszty związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki:

Wn konto 760 „Pozostałe przychody i koszty" (analityka: pozostałe koszty operacyjne),
Ma konto 130 „Rachunki bieżące jednostek budżetowych" (analityka: wydatki

budżetowe).

Wpływ środków wyegzekwowanych przez organ wykonawczy (naczelnika urzędu skarbowego) ujmuje się następująco:

Wn konto 130 „Rachunki bieżące jednostek budżetowych" (analityka: dochody

budżetowe),
Ma konto 225 „Rozrachunki z budżetami".

 

Równoległe przeksięgowanie:

Wn konto 225 „Rozrachunki z budżetami",

Ma konto 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych".

 

W przypadku gdy z wpłaconej kwoty organ wykonawczy dokonał potrącenia kosztów egzekucji, ewidencja wygląda następująco:

1) zgodnie z kwotą wykazaną na wyciągu bankowym:

Wn konto 130 „Rachunki bieżące jednostek budżetowych" (analityka: dochody

budżetowe),
Ma konto 225 „Rozrachunki z budżetami".

 

Równoległe przeksięgowanie:

Wn konto 225 „Rozrachunki z budżetami",

Ma konto 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych".

 

Dodatkowe księgowania do wyciągu bankowego:

1. ujęcie w pozostałe koszty operacyjne potrąconych kosztów egzekucyjnych:
Wn konto 760 „Pozostałe przychody i koszty" (analityka: pozostałe koszty operacyjne),
Ma konto 130 „Rachunki bieżące jednostek budżetowych" (analityka: wydatki

budżetowe);

 

2. powiększenie dochodów budżetowych o potrącone koszty egzekucji:

Wn konto 130 „Rachunki bieżące jednostek budżetowych" (analityka: dochody

budżetowe),
Ma konto 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych".

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
  • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
  • Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. nr 229, poz. 1954 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 142, poz. 1020 z późn. zm.).


Dorota Skrzypska

kierownik sekcji finansowo-księgowej jednostki sektora finansów publicznych


<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

    Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY