BDO Finanse Publiczne nr 7 (21) Lipiec 2009

A   A   A

Fundusz sołecki

(Autor: Elżbieta Garczarek, Źródło: BDO)

Uchwalona 20 lutego 2009 r. ustawa o funduszu sołeckim weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2009 r. Przewiduje ona możliwość wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, przeznaczonych do wyłącznej dyspozycji sołectw na realizację przez nie inicjatyw obywatelskich. Zgodnie z art. 6 ustawy, w bieżącym roku rada gminy miała czas do 30 czerwca na podjęcie decyzji o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących  fundusz sołecki.

Warunkiem przyznania środków z funduszu jest złożenie wniosku przez sołectwo, który powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć, przewidzianych do realizacji na jego obszarze, w ramach określonych środków dla danego sołectwa. Wójt przekazuje sołtysom informację o wysokości środków przypadających na dane sołectwo, w terminie do 31 lipca poprzedzającego rok budżetowy.

 

Ustawa w art. 1 ust. 3 określa, na jaki cel mogą być przeznaczone środki funduszu sołeckiego. Z funduszu tego mogą być realizowane przedsięwzięcia, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców wsi i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Mogą one być także przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej.

Dzięki tej ustawie sołectwa zyskały możliwość pozyskania środków na przedsięwzięcia zaproponowanie przez mieszkańców danego terenu.

 

Jeśli środki funduszu sołeckiego nie zostaną wykorzystane do końca roku budżetowego, wygasają z upływem roku. Środki przekazane sołectwu będą częścią finansów publicznych, w związku z czym muszą podlegać wszystkim rygorom prawnym z tym związanym.

Ustawa o funduszu sołeckim określa w art. 2 ust. 1 wzór, według którego należy wyliczyć wysokość środków przypadających na dane sołectwo. Gmina otrzyma z budżetu państwa, w formie dotacji celowej, zwrot części wydatków przeznaczonych na fundusz sołecki. Tryb zwrotu tych wydatków zostanie określony w drodze rozporządzenia przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. nr 52 poz. 420)Elżbieta Garczarek

Autorka jest audytorem wewnętrznym, prowadzi dla BDO szkolenia dotyczące podmiotów sektora finansów publicznych.

 
<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

    Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY