BDO Finanse Publiczne nr 5 (19) Maj 2009

A   A   A

Amortyzacja w instytucjach kultury

(Autor: Edward Tomczyk, Źródło: Portal RB)

Pytanie

 

Jak zaksięgować w instytucjach kultury amortyzację środków trwałych, które zostały nabyte z dotacji przeznaczonej na zakupy inwestycyjne? Przeprowadzająca kontrolę biegła wskazała zaksięgowanie dotacji na konto „Fundusz instytucji", natomiast kolejna biegła wskazuje księgowanie przez konto „Rozliczenie międzyokresowe przychodów". A co z zaksięgowaniem amortyzacji środków trwałych zakupionych z własnych środków?

 

Odpowiedź

 

Instytucje kultury powinny prowadzić księgi rachunkowe i sporządzać sprawozdania finansowe według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad gospodarki finansowej określonych w rozdziale 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123, ost. zm. w Dz. U. z 2006 r. nr 227, poz. 1658).

 

Jednostki mające status instytucji kultury tworzą - zgodnie z art. 29 ust. 3-4 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - fundusz własny podstawowy, tzw. „Fundusz instytucji kultury", który w momencie rozpoczęcia działalności (wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora) odzwierciedla wartość mienia wydzielonego tej instytucji przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego. Fundusz ten zwiększają m.in.: nieodpłatnie otrzymane środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, dotacje budżetowe na finansowanie rozwoju inwestycji, zysk pozostający w dyspozycji instytucji kultury, amortyzacja majątku trwałego oraz środki z innych źródeł. Natomiast zmniejszają fundusz instytucji kultury m.in.: pokrycie straty bilansowej, umorzenie majątku trwałego oraz inne zmniejszenia.

 

W związku z powyższym, w przypadku instytucji kultury dotacja otrzymana na zakup środków trwałych powinna zostać odniesiona na zwiększenie „Funduszu instytucji kultury", zapisem:

  • Wn konto 13-0 „Rachunek bieżący" lub 13-5 „Inne rachunki bankowe", 
    lub 01 „Środki trwałe",
  • Ma konto 80 „Fundusz instytucji kultury".

 

Natomiast - zdaniem większości specjalistów - na koncie 80 „Fundusz instytucji kultury" nie ma uzasadnienia dla księgowania amortyzacji (na zwiększenie funduszu) i umorzenia środków trwałych (na zmniejszenie funduszu), pomimo iż zostały wymienione w art. 29 ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, gdyż operacje te nie powodują zmian funduszu podstawowego.

 

Uwaga: ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej pochodzi z roku 1991, a zmiany o konstytucyjnym charakterze w UoR wprowadzono dopiero w 2002 roku - stąd m.in. kontrowersje wokół ww. zapisu w sprawie amortyzacji, która jakoby miałaby z jednej strony być ewidencjonowana w korespondencji z umorzeniem, z drugiej zaś z funduszem. Nie zmienia to jednak faktu, iż dotacje z przeznaczeniem na zakupy (wytworzenie) środków trwałych w instytucji kultury będą ewidencjonowane wg tzw. metody kapitałowej (funduszowej) analogicznie jak w ZOZ-ach czy publicznych szkołach wyższych. Metoda wynikowa ze skutkiem odnoszenia dotacji na przychody przyszłych okresów nie będzie tu miała zastosowania. Stanowisko biegłej wskazującej na konieczność odnoszenia takiej dotacji na zwiększenie kapitału (funduszu instytucji ) jest prawidłowe.

 

Odpisy amortyzacyjne księguje się bez pośrednictwa konta 80 „Fundusz instytucji kultury", według zasad ogólnych, zapisem:

  • Wn konto 40 „Koszty według rodzajów"
    (w analityce: Amortyzacja),
  • Ma konto 07-1 „Odpisy umorzeniowe środków trwałych".


Edward Tomczyk  
<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

    Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY