BDO Finanse Publiczne nr 4 (18) Kwiecień 2009

A   A   A

Zasiłek na zagospodarowanie dla nauczyciela

(Źródło: Rachunkowość Budżetowa)

 

Pytanie: Czy od jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie wypłacanego nauczycielom należy opłacić składki na ubezpieczenia społeczne?

Anna J. księgowa

 

Odpowiedź: Tak. Jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie wypłacany nauczycielom to przychód podlegający oskładkowaniu.

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, które wymienia enumeratywnie rodzaje przychodów zwolnionych ze składek, nie zawiera w żadnym z punktów jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie wypłacanego nauczycielom na podstawie art. 61 ustawy - Karta Nauczyciela. Oznacza to, że stanowi on podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

 

Jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie nie można utożsamiać z zasiłkiem na zagospodarowanie w związku z przeniesieniem służbowym. Zgodnie bowiem z § 2 ust. 1 pkt 14 wskazanego rozporządzenia, podstawy wymiaru składek nie stanowią kwoty otrzymane przez pracownika z tytułu zwrotu kosztów przeniesienia służbowego oraz zasiłków na zagospodarowanie i osiedlenie w związku z przeniesieniem służbowym do wysokości nieprzekraczającej kwoty, która z tego tytułu została zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Natomiast art. 61 Karty Nauczyciela stanowi, że nauczyciel, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego w ciągu 2 lat od dnia podjęcia pierwszej pracy zawodowej w szkole i posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska, otrzymuje w szkole wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia, na swój wniosek, jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie w wysokości dwumiesięcznego otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego. Otrzymanie tego zasiłku nie jest zatem zależne od podjęcia pracy poza miejscem stałego zamieszkania.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.),
  • ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 z późn. zm.).

<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

    Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY